Recursos per a tu

Sol·licitud de subvencions davant del copagament farmacèutic i ortoprotètic de persones amb diversitat funcional

{flv}160114_Copago|466|340|1{/flv}

Llegir

Envoltorio de medicamentos contiene euros

Atenció: aquest procediment és només per aquelles persones que no hagen sigut identificats d'ofici per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Podran sol·licitar-ho les persones que presenten alguna diversitat funcional igual o superior al 33 % si són menors; o igual o superior al 65 % si son majors d’edat, disposen de targeta sanitària o document d’inclusió i siguen residents a la Comunitat Valenciana.

Beneficis

En el cas de medicaments i material ortoprotètic, és subvencionable només la part que li correspondria abonar a la persona beneficiària. Si pertany a un d’aquestos mutualismes públics (MUFACE, MUGEJU i ISFAS), la subvenció comprendrà també el que aporta la persona.

Com solicitar-ho

El termini de presentació de les sol·licituds serà des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2016. S’ha d'emplenar el model “Sol·licitud de subvenció per la compensació de despeses - procediment ordinari persones amb diversitat funcional” i entregar-lo acompanyat dels documents següents:

a) Document acreditatiu del grau de discapacitat emés per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat.

b) Documentació de les despeses corresponents als tractaments mèdics subjectes a finançament públic, prescrits pel personal mèdic del Sistema Sanitari Públic Valencià per a les persones beneficiàries de la present norma.

c) Certificat d'empadronament a la Comunitat Valenciana, en cas de mutualistes privats.

d) Fotocòpia confrontada del document d'identificació del pare/mare o tutor, si és el cas.

e) Fotocòpia confrontada del document d'identificació de la persona sol·licitant. En cas de menors, el llibre de família.

f) Model de domiciliació bancària, segons model normalitzat, llevat que el compte bancari estiguera d'alta en la Generalitat.

Les sol·licituds es presentaran al centre de salut on estiga adscrita la persona interessada. En cas de no existir la dita adscripció, es presentarà en els serveis territorials de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Per correu certificat, la presentació de la sol·licitud a l'oficina de correus haurà de fer-se en sobre obert, a fi que l'exemplar destinat a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública siga datat i segellat abans de ser certificat.

Trobareu més informació ací.

Font: Generalitat Valenciana.

Els dispositius de telepeatge seran més barats per conductors amb discapacitat

{flv}151217_Peaje|466|340|1{/flv}

Llegir

Peaje

Per fomentar l'ús i comoditat de les autopistes de peatge, diverses societats responsables d'Infraestructures, a través de Bip&Drive, han arribat a un acord per facilitar els dispositius de telepeatge a millor preu per als conductors amb necessitats especials per la conducció.

En condicions normals, aquests dispositius tenen un cost bàsic per l'usuari de 14,52 euros i amb aquesta promoció el cost serà únicament de 5 euros (el cost de manteniment anual) per tots aquells que presenten alguna de les circumstàncies o adaptacions als seus vehicles contemplades en l'apartat 12 del permís de conduir. Per tant, el dispositiu costaria 5 en comptes de 15 euros, però cada conductor haurà de pagar pels peatges igualment. Els nous usuaris podran fer ús del telepeatge o Via-T en totes les autopistes d'Espanya i Portugal, així com aparcaments que accepten aquest mitjà de pagament, com les estacions d'AVE o alguns aeroports espanyols.

Què és el telepeatge

El telepeatge permet pagar l'import del peatge sense necessitat de detenir el vehicle. Per a poder usar-ho només fa falta un dispositiu electrònic que s'ha de col·locar en el parabrisa. L'avantatge és que no és necessari disposar de diners en efectiu o d'una targeta de crèdit, ni baixar la finestreta, ni arreplegar cap tiquet: solament és necessari moderar la velocitat als límits permesos per al telepeatge. A més, pots gaudir de descomptes o condicions especials en pagar amb aquest sistema.

Com sol·licitar-ho

Els interessats hauran de sol·licitar per e-mail a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. el seu codi de promoció, adjuntant còpia de DNI i del seu permís de conduir (dues cares). Igualment hauran de comunicar per escrit el seu consentiment exprés en compliment de les disposicions establides en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (formulari facilitat en sol·licitar l'esmentat codi).

Una vegada obtingut el codi de la promoció, poden sol·licitar el dispositiu de telepeatge a través de la web Bip&Drive. L'oferta està limitada a 5.000 dispositius, que s'assignaran per ordre de sol·licitud. La durada de la promoció és la dels anys de validesa del dispositiu.

Beques per a universitaris amb discapacitat, accionistes i/o familiars d'accionistes Santander

Llegir

La Fundació Universia, en col·laboració amb l'Àrea de Relació amb Accionistes Santander, S.A. llança la VII convocatòria del Programa de Beques Fundació Universia Capacites per a Accionistes i/o Familiars d'Accionistes de Banc Santander, S.A. per al curs 2015-2016.

Per mitjà de la concessió d'ajudes econòmiques y/o tècniques a estudiants universitaris amb discapacitat es persegueix que estos puguen accedir i progressar en el seu procés de formació acadèmica universitària fins a la finalització d'estudis, incrementant d'esta manera les seues oportunitats de consecució d'una ocupació de qualitat.

Podran sol·licitar les beques aquells accionistes titulars d'accions Santander o familiars d'estos fins segon grau. Els sol·licitants han d'estar matriculats en ensenyances oficials de grau impartides per universitats del seu país i acreditar legalment una discapacitat. Queden exclosos els cursos d'especialització, títols propis de les universitats o programes de formació continuada.

Les sol·licituds hauran de ser presentades entre el 24 de juliol i el 15 d'octubre de 2015 per correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. La comissió d'adjudicació de les beques resoldrà sobre la concessió abans de l'1 de novembre de 2015.

El fullet oficial de les beques pot ser descarregat ací.

 

Nou abonament de l'EMT València per a rendes baixes

{flv}151204_EMT|466|340|1{/flv}

Llegir

Cartel

A partir de gener de 2016, les persones en desocupació i les seues famílies (cònjuges i fills menors de 16 anys) amb rendes baixes (menys de 7.500 euros a l'any) i empadronades a València podran utilitzar l'abonament de transport EMTambTU. Este abonament, amb un cost de 10 euros a l'any (més 3 euros per la targeta), permet viatges il·limitats en les línies d'EMT València durant tot l'any sempre que es continuen complint els requisits.

Si t'interessa sol·licitar-ho, has de demanar cita prèvia en www.emtvalencia.es o per telèfon al 96 315 85 15 i triar la junta municipal que t'interessa (canvien cada setmana). Els documents que hauràs d'aportar són:

  • El formulari de sol·licitud omplit
  • Original i fotocòpia per ambdós cares del DNI o passaport
  • Original i fotocòpia del certificat d'empadronament
  • Certificat de renda emés per l'Agència Tributària i llibre de família si se sol·licita per al nucli familiar
  • Certificat d'inscripció en el SERVEF
  • Una foto de carnet

Una vegada processada i aprovada la sol·licitud, es posaran en contacte amb tu perquè arreplegues la teua targeta i pugues començar a usar-la a partir de l'1 de gener de 2016.

Pots trobar tota la informació ací

Ja pot es sol·licitar el primer pagament de XarxaLlibres

{flv}151204_Xarxallibres|466|340|1{/flv}

Llegir

Cartel

XarxaLlibres és un programa perquè a les famílies els isquen gratis els llibres de text. Açò s'aconseguirà per mitjà de la creació d'un banc de llibres i altres materials per l'alumnat d'Educació Especial, Primària, Secundària i Formació Professional Bàsica als centres docents públics i privats-concertats de la Comunitat Valenciana. XarxaLlibres està cofinançat en parts iguals per la Generalitat Valenciana, les diputacions i els ajuntaments.

Beneficis

La gestió dels pagaments s'executarà en cada ajuntament a partir de l'1 de desembre de 2015. Cal tindre en compte que la gestió s'ha de fer on estiguen empadronats els vostres fills i filles, independentment que estiguen matriculats en un centre educatiu d'altra localitat. La quantia individual per alumne serà com a màxim de 200 euros, que es rebran en dos fases:

  • Fins als primers 100 euros es rebran quan s'aporte el justificant de compra en l'ajuntament, des de ja fins que finalitze l'any 2015.
  • Fins als 100 euros restants es faran efectius quan es tornen els llibres de text en bon estat quan finalitze el curs 2015-2016.

Què significa "en bon estat"?

Educar és també ensenyar als fills i filles a compartir amb la resta de les companyes i els companys i a cuidar el material. Per este motiu, si les famílies tornen els llibres en bon estat, podran cobrar la segona fase de l'ajuda. A més, entraran en el banc de llibres i, per tant, en el curs 2016-2017 tindran els llibres gratuïts per als seus fills i filles.

Cóm sol·licitar l'ajuda

Per rebre l'ajuda s'han de presentar els justificants de compra per compres efectuades durant l'any 2015. Els justificants hauran de contindre NIF/CIF del proveïdor, data, direcció i un llistat nominal dels productes adquirits amb el preu. Els justificants s'hauran de presentar junt amb la sol·licitud, que podeu trobar en internet.

Si els llibres s'han adquirit per mitjà de l'AMPA o una empresa distribuïdora, s'haurà de sol·licitar a l'AMPA un document justificatiu individualitzat amb les dades de l'alumne, l'import, la relació de llibres adquirits i les dades de la factura global en què estan inclosos.

Més informació ací.

Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Ver política