Llegir

 

Foto

 

La Vicepresidenta i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha convocat les ajudes personals per a la promoció de l'autonomia personal i l'atenció especialitzada residencial de persones amb diversitat funcional i persones amb malaltia mental crònica.

Segons la resolució es consideren ajudes personals per a facilitar l'autonomia personal:

1. Ajudes tècniques i productes de suport

2. Eliminació de barreres arquitectòniques i adaptació en habitatges

3. Adaptació de vehicles

4. Ajudes de transport per a l'assistència a tractaments i centres assistencials Les ajudes han d'adquirir-se l'any 2017.

En cas de sol·licitar l'ajuda personal per a la promoció de l'autonomia personal el termini de presentació de la documentació serà 30 dies naturals després de la publicació en el DOCV (15 de febrer).

Requisits:

1. Certificat de discapacitat o diversitat funcional vivint a la Comunitat Valenciana.

2. Ser menor de 65 anys.

3. Requisits econòmics referents a la seua renda

 

Quan les ajudes personals per a l'atenció especialitzada residencial es destinen a les persones amb diversitat funcional o amb malaltia mental crònica que manquen de suficients recursos econòmics i requereixen atenció assistencial i cures especials que no es poden prestar en el mitjà familiar, el termini de presentació de la documentació serà fins a l'1 de desembre de 2017.

 

La documentació que s'ha de presentar són:

1. Sol·licitud (ANNEX I)

2. Autorització de consulta telemàtica de dades (ANNEX II), en cas de no presentar consentiment haurà d'aportar fotocòpia compulsada del DNI, passaport o NIE.

3. Autorització d'accés a les dades personals del sol·licitant i dels membres de la unitat familiar (ANNEX I apartat H)

4. Domiciliació bancària (ANNEX III)

5. Pressupost detallat de per a què se sol·licita l'ajuda. En cas de tractar-se d'ajudes com a audiòfons o productes de suport per a persones amb discapacitat auditiva i visual, hauran d'acompanyar un informe mèdic.

 

ENLLACE INFORMACIÓ I ANNEXOS:

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=369

 

 

Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Ver política