Propietat intel·lectual de la web

Copyright © 2001, FESORD CV. Tots els drets d'explotació estan reservats.

Els drets de propietat intel·lectual sobre la web, disseny gràfic i codis, són titularitat de FESORD CV.

Correspon a FESORD CV l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Es concedeix el dret de reproducció parcial del seu contingut sempre que concorren les condicions que seguidament s'assenyalen, quedant vedats qualsevol acte que no hagi estat expressament autoritzats per FESORD CV.

Reproducció parcial de la web

  • Ha de ser compatible amb les finalitats i interessos de FESORD CV.
  • La informació no es pot utilitzar amb propòsit comercial, només per a ús individual o privat.
  • Els continguts inclosos en aquesta web no poden ser modificats de cap manera.
  • Cap element disponible en aquesta web pot ser utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o continguts que l'acompanyen.
  • Ha de ser comunicat prèviament, per escrit i de manera fefaent, a FESORD CV i a la vegada, obtindre l'autorització certificada de l'entitat per a aquesta utilització.
  • Els elements no es poden cedir posteriorment a tercers, ni tampoc instal·lar en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local.

Ús del Software

El software que es troba disponible per a descarregar d'aquest lloc web està protegit per drets d'autor. Per poder instal·lar o utilitzar qualsevol software descarregat des d'aquest lloc, cal acceptar prèviament els termes del Contracte de Llicència, si n'hi haguera, que acompanye o s'incloga en el software (d'ara endavant, el "Contracte de Llicència").

Pel que fa al software que no vinga acompanyat d'un Contracte de Llicència, FESORD CV concedeix a l'usuari una llicència d'ús personal i intransferible, d'acord amb els presents termes i condicions, sempre que mantinguen intactes les indicacions de drets d'autor i els altres símbols de propietat.

Es prohibeix expressament la còpia o reproducció del software en qualsevol altre servidor o amb la finalitat d'una possible posterior reproducció o redistribució.

El software només està garantit, si s'escau, d'acord amb els termes del contracte de llicència, excloent qualsevol altra garantia. En cap cas seran responsables FESORD CV ni els seus proveïdors de cap dany directe o indirecte, ni de qualsevol altre tipus (inclosos, encara que amb caràcter merament enunciatiu, lucres cessants, pèrdues d'informació, perjudicis financers o comercials), fins i tot en el cas que FESORD CV hagués estat informada de la possibilitat d'aquests danys.

Actualització de la web

FESORD CV es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seues pàgines web podent inclús limitar o no permetre l'accés a aquesta informació.

La informació continguda en aquesta pàgina web és la vigent en la data de la seua última actualització i ha de ser considerada com una informació orientativa per a l'usuari, relativa als productes i serveis i a altres informacions que contenen aquestes pàgines. L'usuari pot confirmar la data de l'actualització de qualsevol informació, si la sol·licita, a través de la bústia de correu electrònic que té a la seua disposició a la web.

Continguts de la web

  • FESORD CV rebutja la responsabilitat que es derive de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan vulga, eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva.
  • Així mateix, també rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en la web i, per tant, no elaborada per FESORD CV o no publicada amb el seu nom.
  • FESORD CV no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguen sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la seua versió electrònica.
  • Tampoc es responsabilitza de l'ús que els menors facen de la web. FESORD CV no és responsable que els continguts de la web puguen ferir la seua sensibilitat. És responsabilitat dels pares assegurar-se del correcte ús d'una eina com Internet i acompanyar-los en les seues sessions.

Enllaços i Seguretat

La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina té només una finalitat informativa. FESORD CV rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades per enllaços, amb les pàgines web de FESORD CV, o que no siguen gestionades directament pel nostre administrador del web.

D'altra banda, FESORD CV no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es pogueren produir pel fet d'utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es pogueren derivar del mal funcionament del navegador, ja siga per una configuració inadequada, per la presència de virus informàtics o per qualsevol altra causa aliena a FESORD CV.

 

 

Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Ver política