Llegir

La FESORD CV vetla perquè les persones sordes o amb pèrdua auditiva tinguen una educació accessible, de qualitat i inclusiva en el Sistema Educatiu de la nostra Autonomia a tots els nivells educatius, des de la infància fins a la formació universitària mitjançant les adaptacions tècniques i humanes necessàries en cada cas, la implantació generalitzada i opcional de l'intèrpret de llengua de signes a partir de l'Educació Secundària, així com la instauració de l'opció bilingüe en centres escolars de València, Castelló i Alacant.

  • Instauració de l'opció bilingüe (LS-LC/LV) en centres escolars de la Comunitat Valenciana de lliure elecció per a les famílies amb fills/es sords/es tal com recull la Llei 27/2007 que reconeix les llengües de signes i els mitjans de comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues.
  • Instauració opcional i lliure de l'intèrpret de llengua de signes a partir de l'Educació Secundària a la Comunitat Valenciana per a alumnes sords/es que ho sol·liciten o les seues famílies si són menors d'edat.
  • Elaboració de propostes, documentació i aportacions legislatives referides a temes educatius que afecten les persones sordes en fòrums de l'Administració Pública i entitats socials.
  • Edició i elaboració de materials educatius dirigits a professionals o a l'alumnat i adaptació d'altres materials ja editats.
  • Formació contínua del professorat i dels professionals que treballen en l'àmbit educatiu de la Comunitat Valenciana.

Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Ver política