Llegir

FESORD CV aposta per l'accessibilitat i el disseny universal que suposa accentuar i fixar la nostra mirada, no en la persona sorda, sinó en els béns i els serveis de la societat.

L'accessibilitat i el disseny universal són grans aliats per a les persones sordes. Les tecnologies proporcionen múltiples possibilitats per a l'accés de les persones sordes a la comunicació, basades en el canal visual o auditiu.

Per tant, nosaltres lluitem perquè a l'hora de dissenyar un servei es tinga en compte l'accessibilitat a la comunicació. És a dir, fer ús dels recursos tecnològics existents per assegurar l'emissió de missatges accessibles per a les persones sordes. Per tot això:

  • Fomentem l'autonomia i la independència de les persones sordes mitjançant la promoció de l'accessibilitat i l'eliminació de les barreres de comunicació, i procurar la incorporació de les persones sordes a la nova societat de la informació i la comunicació.
  • Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat Valenciana, d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de la comunicació
  • Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
  • Llei 27/2007, de 23 d'octubre, per la qual es reconeixen les llengües de signes espanyoles i es regulen els mitjans de suport a la comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues.
  • Recolzem la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat (ratificada per l'estat Espanyol al maig de 2008).


Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Ver política